limba romanaenglish version
facebook rss
21.06.2018

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - DPP
Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar va începe să-şi producă efectele începând cu 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani şi are obiective care trec mult peste simpla protecţie a spaţiului privat.
Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenţie deosebită protejării vieţii private a vizitatorilor care accesează site-ul www.medexpert.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).
Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “DPP”) pentru a înţelege modul în care vor fi tratate informaţiile dumneavoastră ("date personale”).
DPP explică practicile online ale societatii noastre, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum şi drepturile de care beneficiaţi cu privire la modul în care informaţiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului nostru.
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de societate se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum şi cu reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal, specifice fiecărei ţări în care societatea noastra operează.
Prin DPP, societatea noastra doreşte să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm şi le procesăm, precum şi cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-ului sunt informaţi prin intermediul DPP şi cu privire la drepturile de care beneficiază.
CINE SUNTEM?
Suntem SOFTEXPERT MOBILITY S.R.L., o societate cu sediul social în Craiova cu număr de ordine în Registrul Comerţului J16/188/2000 şi cod unic de înregistrare RO12871300. Avem ca domeniu principal de activitate CAEN 5829, iar reprezentantul nostru legal este administratorul Nicolae Marius-Ciprian.
CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?
"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliuL, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.
CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
“Prelucrarea” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este SOFTEXPERT MOBILITY S.R.L.
RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)
Societatea noastra , în calitate de operator, a desemnat pe Nicolae Marius-Ciprian în calitate de Responsabil cu Protecţia Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligaţia de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operaţiunile de prelucrare de date efectuate de către operator şi de a reprezenta operatorul în relaţia cu persoanele vizate şi cu Autoritatea de supraveghere.
Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezentul DPP, utilizând datele de contact de mai jos:
Nume DPO: Nicolae Marius-Ciprian
E-mail DPO: ciprian.nicolae@softexpertmobility.com
Tel. DPO: 0722506369
Adresă de corespondenţă DPO: Str. Dezrobirii 76, bl. B10, ap. 6, Craiova, Dolj
CE DATE PRELUCRĂM

www.medexpert.ro va colecta informaţii sau date care permit identificarea persoanelor fizice (nume, adresă, număr de telefon, adresa de poştă electronică). Acestea sunt necesare pentru a avea posibilitatea de a încasa de către procesatorii de plăti valoarea comenzilor şi de a vă livra produsele comandate. De asemenea, va colecta şi adresa Ip ca date de trafic.
PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
Societatea noastra se obligă să respecte principiile de protecţie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
Prelucrate în mod corect, legal şi transparent;
1.Colectate în scopuri specificate, explicite şi legitime;
2.Adecvate, relevante şi limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
3.Corecte şi actualizate;
4.Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
5.Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidenţiale şi disponibile.
TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1.În scopul încheierii şi executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparţin.
2.În scopul îndeplinirii unor obligaţii legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligaţii legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situaţii, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligaţiile impuse de către autorităţile fiscale în legătură cu facturarea şi raportările către autorităţile fiscale.
3.În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
NESWSLETTER
Dacă v-aţi abonat în secţiunea de Newsletter datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări cu conţinut de marketing, despre produsele şi serviciile societatii despre oferte şi/sau promoţii, ştiri, viitoare campanii, invitaţii la diverse evenimente desfăşurate de către societate într-o anumită perioadă.
Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi şterse de îndată, atunci când anulaţi abonamentul din secţiunea de Newsletter a societatii.
Vă puteţi dezabona în orice moment prin intermediul link-ului ataşat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecţia datelor al societatii.
Societatea îşi rezervă dreptul de a selecţiona persoanele cărora le va trimite newslettere şi/sau alerte cât si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care şi-a exprimat anterior consimţământul de a primi newslettere şi/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea societatii, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT
Societatea va folosi informaţiile pe care le furnizaţi în secţiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-urilor înţelegeţi şi sunteţi de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile DPP a societatii.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secţiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care societatea colaborează şi/sau altor terţi furnizori de servicii ai societatii
Cu toate acestea, societatea a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum şi prelucrarea în conformitate cu cerinţele GDPR a datelor dumneavoastră de către entităţile menţionate anterior.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entităţi terţe doar pe baza consimţământului dumneavoastră expres, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală pentru societate de a proceda în acest mod.
Societatea se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepţia situaţiilor în care există consimţământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza şi în alte scopuri.
DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI
Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-urilor vor putea fi divulgate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală/contractuală pentru societate de a proceda în acest mod.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care societatea colaborează şi/sau altor terţi furnizori de servicii ai societatii
Terţii care au acces la date sunt: companiile de livrare, procesatorii de plăti, serviciile de e-mail marketing.
PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI
Site-ul www.medexpert.ro poate conţine, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale societatii
Vă rugăm să aveţi în vedere şi să consultaţi politicile privind protecţia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, societatea neasumându-şi responsabilitatea cu privire la informaţiile trimise sau colectate de aceste terţe părţi.
PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE
Site-ul folosesc identificatori de tip Cookie. Cookie-urile folosite (proprii sau de la terti) includ: Google Analytics, Facebook Login, Remarketing, zopim, trusted, globessl, pinterest, clicktale, profitshare, facebook, plusone, google experiments, twitter, adwords, retargeting. În acest sens puteţi consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, şi vă puteţi exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.
PERIOADA STOCĂRII DATELOR
Societatea poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deţinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligaţiile impuse de lege.
Pentru a şti cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:
1.Atunci când achiziţionaţi produse şi servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relaţiei noastre contractuale;
2.În cazul în care participaţi la o ofertă promoţională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoţionale;
3.În cazul în care ne contactaţi pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondenţă trimisă;
4.În cazul în care creaţi un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitaţi să le ştergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacţiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi şterse la 5 ani după ultima interacţiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
5.În cazul în care v-aţi oferit consimţământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonaţi sau solicitaţi să le ştergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacţiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt şterse din evidenţele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacţiune cu dumneavoastră;
6.În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să îşi atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coş de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) şi pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră şi pentru a permite distribuirea conţinutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afişării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimţământului dumneavoastră.
DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În conformitate cu GDPR, aveţi o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care societatea le prelucrează:
1.Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informaţii se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veţi mai avea nevoie de copii ale informaţiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
2.Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției "Contul meu”.
3.Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
4.Dreptul la restricţionarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
- exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică societatea) să verifice corectitudinea Datelor;
- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
- operatorul (de exemplu, societatea) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz societatea) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (societatea) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
5.Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
6.Dreptul de opoziţie - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
7.Dreptul de a retrage consimţământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
8.Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reşedinţă sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de societate.
9.Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
10.Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfăşurăm acţiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terţ - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
11.Dreptul de a dezactiva Cookies - aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;
Vă puteţi exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce priveşte datele personale pe care societatea le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul societatii. Într-o astfel de situaţie este foarte posibil să solicităm o dovadă a identităţii dumneavoastră.
SOLICITĂRI JURIDICE
Accesăm, păstrăm şi oferim informaţiile dumneavoastră autorităţilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entităţi:
1.Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credinţă, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credinţă, că răspunsul impus de legile din jurisdicţia respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicţie şi este conform cu standardele recunoscute la nivel internaţional.
2.Atunci când considerăm, cu bună credinţă, că este necesar pentru: a detecta, a preveni şi a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparţine, încălcări ale condiţiilor sau politicilor noastre sau alte activităţi dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră şi pe alţii, inclusiv în cadrul investigaţiilor sau al anchetelor autorităţilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informaţii către şi primim informaţii de la terţi parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul şi alte activităţi dăunătoare în cadrul şi în afara materialelor noastre.
Informaţiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate şi stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligaţii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigaţii privind posibile încălcări ale condiţiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.
RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI
În funcţie de context, s-ar putea să ne găsim în situaţia necesităţii absolute de a oferi informaţii la un nivel mai înalt, atât global, cât şi intern sau extern, partenerilor noştri şi celor cu care facem transfer de date cu respectarea Regulamentului mai sus amintit, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putinţă. Informaţiile controlate de societate ar putea fi transferate, transmise sau stocate şi prelucrate în UE sau în alte ţări decât ţara în care locuiţi, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum şi a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană şi ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite ţări, după caz, în ceea ce priveşte transferurile de date din SEE către Statele Unite şi către alte ţări.
SECURITATEA PRELUCRĂRII
Societatea a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerinţele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acţiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toţi angajaţii şi colaboratorii SOFTEXPERT MOBILITY SRL, precum şi orice terţe părţi care acţionează în numele şi pe seama societatatii sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea informaţiilor dumneavoastră şi cerinţele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.
EXONERARE DE RĂSPUNDERE
Site-ul www.medexpert.ro poate conţine legături către alte site-uri şi/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea societatii. Societatea nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la conţinutul acestor site-uri şi, prin urmare, nu va putea fi ţinută răspunzătoare pentru conţinutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informaţiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Societatea nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale şi/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.
ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conţinut, prin actualizarea site-urilor.
Cum vă vom anunţa despre modificările aduse acestei Politici?
Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici şi vă vom oferi posibilitatea să consultaţi DPP revizuit înainte de a alege să continuaţi să utilizaţi materialele noastre.
Vă rugăm să nu continuaţi să utilizaţi site-ul www.medexpert.ro dacă nu sunteţi de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificaţi această pagină pentru orice actualizare.
Termenii DPP se interpretează în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
CONTACT
Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.


Administrator
Nicolae Marius-Ciprian

Dă mai departe
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Google Bookmarking
  • Yahoo Bookmarking